Pagdating ng kastila sa pilipinas Xrateddating websites

Ang mga Filipino ay natuto tungkol kina Lincoln at Washington kesa kina Rizal at Bonifacio.Dahan-dahan naging mataas ang pagtingin nila sa kulturang Amerikano.He had to forget his past and unlearn the nationalist virtues in order to live peacefully, if not comfortably, under the colonial order.The new Filipino generation learned of the lives of American heroes, sang American songs, and dreamt of snow and Santa Claus.” (Constantino, 1966) Yung mga promising na estudyante, pinadala pa sa US para mag-aral o para tuluyang ma-immerse sa kulturang Amerikano.Tumaas nga ang literacy ng mga Filipino, pero tuluyan din silang na pacify.Ang mga Kano ay nagpatupad ng mga hakbang para sugpuin ang mkabayang dyornalismo at panitikan.

Natakot sila na dahil sa isang common na wika, maaring magorganisa ang mga Indio laban sa kanila.Binenta pala ng mga Kastila ang Pilipinas sa US sa pagitan ng Treaty of Paris. Natalo ang mga Filipino dahil mas armado at may angkop na pagsasanay ang pwersa ng Kano.Para tuluyang na sakop ang mga Filipino, gumamit ang mga Kano ng psychological tactic na pagbigay ng bagay na ipinagkait sa mga Filipino, edukasyon.Tinatag noong 1935 ang Commonwealth of the Philippines na si Manuel L. Ang Pilipinas ay magkakaruon ng transition period ng sampung taon bago ganap na maging malayang bansa.Ayon sa mga delegado ng 1935 Constitutional Convention kailangan ng wikang pambansa na sariling atin.

Search for pagdating ng kastila sa pilipinas:

pagdating ng kastila sa pilipinas-73pagdating ng kastila sa pilipinas-80pagdating ng kastila sa pilipinas-5

Meron ding mga epiko, alamat, kaalamang bayan, paniniwalang espiritwal. Noong nasakop na ang mga ninuno natin, malaki ang kampanya na ginawa ng mga Kastila para burahin ang sinangunang kultura.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “pagdating ng kastila sa pilipinas”

  1. Characters from Comic Party are featured as partner characters Aquapazza: Aquaplus Dream Match, a fighting game developed by Aquaplus with characters from various Leaf games.